آخرین بروزرسانی پرتال: 01 دی ماه 1397

لیست خدمات دارای شناسنامه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان