آخرین بروزرسانی پرتال: 2 بهمن ماه 1398

اعلام نیاز آموزشی صنایع و صنوف

به منظور اجرای آموزشهای مهارتی بصورت هدفمند و منطبق بر نیازهای آموزشی بازار کار این فرم طراحی شده است. صاحبان صنایع، بنگاههای اقتصادی، صنوف و ... می توانند نیازهای آموزشی خود را از طریق این فرم اعلام تا این اداره کل برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی مورد درخواست را بعمل آورد .

نام شرکت/بنگاه اقتصادی/صنف/اتحادیه/ کارخانه/موسسه(*)

نوع فعالیت(*)

نام و نام خانوادگی مدیرعامل(*)

نشانی(*)

کد پستی(*)

شماره تماس ثابت(*)

شماره تماس همراه(*)

وب سایت(*)

ایمیل(*)

تعداد پرسنل شاغل در بخش تولید (*)

تعداد پرسنل شاغل در سایر بخشهای کارگاه(*)

تعداد پرسنل مهارت آموخته (دارای گواهینامه آموزش فنی وحرفه ای ) (*)

عنوان / عناوین شغلهای مورد نیاز(*)

میزان آشنایی با آموزش های فنی و حرفه ای(*)

بارگذاری فایل درخواست دوره های آموزشی
ورودی نامعتبر

برای پایان آزمون بروی دکمه { پایان آزمون‌} کلید کنید