آخرین بروزرسانی پرتال: 2 بهمن ماه 1398

فرم نظرسنجی میزخدمت الکترونیکی

فرم نظر سنجی

عنوان خدمت دریافتی :(*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را بصورت کامل وارد کنید

مدت انجام خدمت :(*)
نام پدر وارد نشده است

سوالات مسابقه

میزان دقت در ارائه خدمت :

گزینه ها (*)
Please specify your position in the company

نحوه برخورد با ارباب رجوع:

گزینه ها(*)
بدون جواب

کیفیت اطلاع رسانی و ارائه پاسخ های اقناعی به مراجعین:

گزینه ها(*)
بدون جواب

نظرات و پیشنهادات:(*)
لطفا شماره موبایل معتبر وارد کنید

برای پایان بروی دکمه { ثبت} کلید کنید