آخرین بروزرسانی پرتال: 2 بهمن ماه 1398

لیست خدمات دارای شناسنامه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان